Huisman Bedrijfsadviseur Omgevingsvergunningen

Direct contact opnemen

Senior specialist voor het aanvragen van Wabo omgevingsvergunningen  en W aterwetvergunningen .

Wat kan deze site voor u betekenen?

Deze site is voor u van belang als uw bedrijf de komende 3 jaar te maken heeft met:

  • bedrijfsverplaatsing en/of nieuwbouw;
  • uitbreiding van productiecapaciteit of machinepark;
  • een verzoek van het bevoegd gezag tot revisie van de omgevingsvergunning;
  • klachten vanuit de woonomgeving.
Specialisaties

Ik kan u tegen gunstig tarief bijstaan bij

  • het in kaart brengen van milieujuridische afbreukrisico's bij nieuwbouwplannen;
  • vóóroverleg met bevoegd gezag, het opstellen van de aanvraag en de beoordeling van de voorschriften in de ontwerp-beschikking;
  • second opinion, bemiddeling en advies in jurisprudentie;
  • bestemmingsplanveranderingen of woningbouw in de directe omgeving.
Referenties