Specialisaties

Wabo-vergunning bouwproject

Een industrieel bouwproject wordt altijd gekenmerkt door de dwingende deadline van de bouwstart. De bouwstart vergt een geldige bouwvergunning die op haar beurt pas van kracht is wanneer ook de milieu-activiteiten via omgevingsvergunning zijn vergund. Het komt er dus op aan goed te plannen en rekening te houden met alle relevante wettelijke procedures. HBM kan deze planning opstellen en zorg dragen voor tijdsbewaking. Een ander kenmerk is dat in bouwvergaderingen aanpassingen worden besproken. De aanwezigheid van HBM tijdens de bouwvergaderingen maakt mogelijk dat wensen en veranderingen direct geëvalueerd kunnen worden op mogelijke milieueffecten.

Behoud milieuruimte

Een omgevingsvergunning geeft uw bedrijf ook het recht om te produceren binnen het kader van de vergunde milieu-effecten: het is uw milieuruimte. Het behoud van deze milieuruimte is van belang als door de lokale politiek plannen worden ontwikkeld voor woningen, scholen of andere gevoelige objecten in uw directe omgeving. Evaluatie of uw vergunning voldoende productiecapaciteit biedt en indien nodig aanpassing hiervan, voorkomt dat u op uw huidige locatie in de knel komt.

Vergunningprojecten met accent op overleg en communicatie  

Soms gaat het bij een vergunningaanvraag om delicate verhoudingen met derden en/of om juridisch advies ter voorkoming van beroepsprocedures. Dit betekent in de praktijk dat veel overleg nodig is met het bevoegd gezag, dat veel zorg besteed moet worden aan de aanvraag en ontwerp-vergunning, en dat veel communicatie nodig is met de betrokken partij(en) uit de samenleving.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op